En avtale – er en avtale!

Argentum – eller bare Ag – er betegnelsen for sølv, og henspiller på selve fundamentet for utviklingen av Kongsberg. Vi skal bidra til å utvikle byen, og å forme hverdagen til alle som bor eller har sitt virke i Kongsberg.

Vi skal lykkes i arbeidet vårt gjennom å vise at det er  – Rom for alt – !