• AdvarselVi vurderer situasjonen løpende, og har så langt valgt å ha drift på byggeplassene våre inntil videre. BNL (Byggenæringens landsforening) har utarbeidet anbefalinger om smittevern på byggeplass, Ag skal følge disse! Les anbefalingene her

    Situasjonen kan endre seg "over natta", og det kan bli vanskelig å opprettholde driften i prosjektene, og i så tilfelle må vi permittere noen- eller alle ansatte. Vi håper selvsagt å unngå dette!