Radon

Fakta om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radongassen blandes med jordluft og siver opp mellom sprekker i grunnen.

Den høye radonkonsentrasjonen i norske bygninger skyldes ofte vårt kalde klima. Ved oppvarming av bygninger i vinterhalvåret stiger varm luft opp og det blir et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen kan den radonholdige jordlufta strømme inn i inneluften.

Sporfilm

Statens strålevern oppfordrer alle hus- og brønneiere til å foreta regelmessig radonmåling. Måling bør gjøres i vinterhalvåret og alltid etter ombygning.

Radon måles i becquerel pr kubikkmeter luft (Bq/m3) og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l). Radonnivået i bygninger bør være så lavt som mulig.

Årlig oppstår det rundt 2800 nye tilfeller av lungekreft i Norge. Statens strålevern har anslått at radon er årsaken til 14 prosent av alle lungekrefttilfeller i Norge og at det kan være medvirkende årsak til at cirka 300 nordmenn dør av lungekreft hvert år.