Utskrift
Fakta om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radongassen blandes med jordluft og siver opp mellom sprekker i grunnen.

Den høye radonkonsentrasjonen i norske bygninger skyldes ofte vårt kalde klima. Ved oppvarming av bygninger i vinterhalvåret stiger varm luft opp og det blir et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen kan den radonholdige jordlufta strømme inn i inneluften.