Utskrift

Årlig oppstår det rundt 2800 nye tilfeller av lungekreft i Norge. Statens strålevern har anslått at radon er årsaken til 14 prosent av alle lungekrefttilfeller i Norge og at det kan være medvirkende årsak til at cirka 300 nordmenn dør av lungekreft hvert år.